Theaterengagements

2013 – 2015 Susan Batson Studio, New York
2009 Gastvertrag am Schauspielhaus Graz
2004 Gastspielvertrag am Theater im Palais, Berlin
2003 – 2004 Sophiensæle, Berlin / Kampnagel, Hamburg
2002 – 2003 Gastverträge am Staatstheater Mainz
2001 Gastvertrag am Jungen Theater, Göttingen
1999 – 2001 Gastverträge am Staatstheater Hannover
1995 – 2001 Engagement am Maxim Gorki Theater, Berlin
1994 – 1995 Gastvertrag am Theater Reutlingen

zurück